Оперативний та фінансовий лізинг. Відмінності

Оперативний та фінансовий лізинг. Відмінності

Частина 1 ст. 292 Господарського кодексу України містить визначення лізингу: «лізинг — це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів».

Є два основні види лізингу: оперативний і фінансовий.

За допомогою  оперативного лізингу  набувається право користування майном протягом певного періоду без можливості викупити його у власність у кінці строку використання, фінансовий лізинг передбачає сплату повної вартості майна протягом строку лізингу та можливість придбати майно у власність в кінці терміну користування ним.

Фінансовий лізинг — це альтернативна форма фінансування, інвестування в майно.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) (п. 2 ст. 1 ЗУ «Про фінансовий лізинг»).

Водночас визначення оперативного та фінансового лізингу містить п.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (ПКУ).

Так, відповідно до ПКУ лізингові операції поділяються на:

  • оперативний лізинг — господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом;
  • фінансовий лізинг — господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з ПКУ і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Оперативний лізинг, на відміну від фінансового, не потребує отримання  дозвільного документа.  Для надання послуг з оперативного лізингу потрібно зареєструвати юридичну особу, особливих вимог до статутного капіталу немає, КВЕД може  бути:

77.1     Надання в оренду автотранспортних засобів

77.2     Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

77.3     Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

77.4     Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

 

Фінансовий лізинг, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України про фінансові послуги від 12.07.2001 р. №2664-III,  належить до фінансових послуг. Однак ст. 4 Закону про фінансовий лізинг визначає лізингодавцем просто юридичну особу й не містить обмеження щодо надання фінансового лізингу лише фінансовими установами. У цьому разі слід застосувати ч. 4 ст. 5 Закону України про фінансові послуги, згідно з якою «можливість і порядок надання окремих фінансових послуг юридичним особам, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ і ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції».

Зважаючи на вищезазначене, юридична особа може надавати послуги з фінансового лізингу шляхом створення фінансової установи та без створення фінансової установи, але необхідно  отримати довідку про взяття на облік юридичної особи. Для такої юридичної особи немає вимог до статутного капіталу,  та вимог щодо суміщення видів діяльності, КВЕД  64.91 Фінансовий лізинг

Враховуючи Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року №21, для отримання вищезазначеної довідки необхідні наступні  умови :

  • кваліфіковані працівники, які безпосередньо провадять діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юридичним напрямом та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
  • керівники (засновники), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
  • документи, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.
  • Статутні документи.
  • Правила надання послуг з фінансового лізингу.

Отримання ліцензії з надання фінансового лізингу

Для надання послуг з фінансового лізингу шляхом створення  фінансової установи  та отримання відповідної ліцензії необхідно:

– власний капітал фінансової установи повинен становити не менше 3-х   мільйонів гривень, за умови що така фінансова установа надає один вид фінансової послуги. В разі, якщо фінансова компанія надає 2-ва і більше видів фінансових послуг, розмір власного капіталу повинен становити не менше 5-ти мільйонів гривень. Формування статутного капіталу фінансової компанії здійснюється виключно грошовими коштами;

– вимоги до директора, головного бухгалтера фінансової компанії:

директор, головний бухгалтер, а також відповідальний за проведення фінансового моніторингу в фінансовій компанії повинні відповідати вимогам законодавства щодо трудового стажу, ділової репутації та пройти курси підвищення кваліфікації для керівників та головних бухгалтерів фінансових установ:

– фінансова компанія має право надавати лише ті фінансові послуги, які можуть суміщатись в предметі діяльності однієї фінансової компанії;

Відповідно до законодавства України за включення фінансової компанії до реєстру фінансових установ, державне мито не сплачується. Фінансова установа повинна сплатити державне мито в розмірі одного прожиткового мінімуму на одну працездатну особу – за видачу ліцензії.

В НБУ вже обговорюється необхідність здійснення лізингових операцій виключно фінансовими установами.