HACCP: надійний спосіб забезпечити безпечний продукт або чергова абревіатура?

HACCP: надійний спосіб забезпечити безпечний продукт або чергова абревіатура?

Мануел Айрапетов, старший юрист

Чим корисний і вигідний HACCP?

Безпека харчового продукту – це абсолютна й незаперечна вимога для забезпечення благополуччя населення, подібна до медичного забезпечення населення і доступності питної води. З розвитком санітарії та стандартизації, держави приймали правила до санітарної безпеки харчових продуктів, засновували служби по санітарному нагляду, до функцій яких входив і контроль за безпекою харчових продуктів і перевірка дотримання таких санітарних правил. Така система виправдовувала себе і показала достатній ступінь ефективності на певному етапі. Однак з розвитком ринкових відносин, збільшенням капіталоємності харчової промисловості збільшувалися витрати на виконання таких стандартизованих правил. А виникав ризик корупційної складової, коли правила доводили до ступеня «нездійсненних», з усіма наслідками, що випливають.

Як альтернатива, введення системи, яка заснована на аналізі процесів, що відбуваються і передбаченні ризиків.

HACCP дозволяє суб’єкту господарювання застосувати стандартизований підхід з урахуванням всіх можливих особливостей виробничого циклу (наприклад, вид сировини, розміщення і планування приміщень, сусідні до підприємства об’єкти). Таким чином, оператор ринку з одного боку зобов’язаний забезпечити безпеку продукту харчування, з іншого боку може підібрати такі способи запобігання ризиків, які підходять і повністю адаптовані під специфіку виробництва такого суб’єкта.

Спочатку, HACCP був розроблений в 1960 році, в США на базі лабораторії Натік для космічних програм з метою забезпечення гігієни продуктів харчування для астронавтів в умовах космосу. Однак, 1970-1980х роках почав використовуватися в харчових галузях США і країнах Європи

Що таке HACCP і для чого потрібен?

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points.

HACCP (Система Оцінки Ризиків на Критичних Точках) – модель вибудовування менеджменту на харчових підприємствах, яка полягає в налаштуванні і організації процесів на підприємстві таким чином, щоб запобігти зараженню харчової продукції хімічними, біологічними та фізичними способами на всіх етапах: виробництво сировини / закупівля / переробка / виробництво харчового продукту / дистрибуції / споживання кінцевого продукту). Іншими словами, оператор ринку сам знає особливості свого виробничого процесу, сам визначає ризикові точки можливого зараження, а також сам встановлює заходи по передбаченню такого зараження.

Загальні вимоги до безпеки харчових продуктів в Україні?

В Україні, згідно із Законом України «Про основні принципи та вимоги до харчових продуктів», харчова безпека досягається шляхом встановлення правил для виробництва, обороту і реалізації харчової продукції суб’єктами господарювання (операторами ринку). Крім загальних положень до харчових продуктів, Закон зобов’язує суб’єктів господарювання впроваджувати систему HACCP на своїх підприємствах.

А може HACCP не для всіх?

Під виняток впроваджувати HACCP, в Україні підпадають суб’єкти, які займаються первинним виробництвом (вирощування рослин, збір врожаю, утримання тварин, збір диких рослин і вилов риби, полювання, доїння). Якщо вирішили, що можна зітхнути спокійно, не радійте завчасно, адже для таких суб’єктів діють інші правила.

Звідки ростуть ноги у HACCP в Україні?

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до харчових продуктів», оператори ринку (суб’єкти господарювання) зобов’язані розробляти, впроваджувати та вводити в дію HACCP (п.2 ч.2 ст. 21). При цьому, важливо відзначити, що сертифікація по HACCP не обов’язкова, але впровадження HACCP на харчових підприємствах є обов’язковим.

Можна дати час на виконання вимог?

20.09.2016 року. Саме в цей день вступили в силу положення про поетапне впровадження HACCP на підприємствах харчової промисловості України. З метою створення сприятливих умов і «без хворобливого» переходу, законодавці передбачили три етапи впровадження:

  1. Перший етап впровадження HACCP (до 20.09.2017) – поширювався на молокозаводи, бійні, підприємства по переробці м’яса або будь-якої іншої продукції, яка в своєму складі містить не оброблену продукцію тваринного походження.
  2. Другий етап впровадження HACCP (до 20.09.2018) – поширювався на виробників харчової продукції, яка не містить в своєму складі необробленої продукції тваринного походження. Наприклад, виробництво овочевої та фруктової продукції, хлібо-пекарські і кондитерська продукція.
  3. Третій етап впровадження HACCP (до 20.09.2019) – малі оператори ринку / малі потужності.

Таким чином, до 20.09.2019 всі оператори харчової промисловості України зобов’язані впровадити HACCP на своїх підприємствах.

Державний аудит HACCP – не міф, а реальність

04.04.2018 року вступили в силу нові процедури державного контролю в сфері харчових продуктів. В рамках заходів державного контролю інспектори проводитимуть аудит впровадження системи HACCP на підприємствах. Штрафи за порушення зобов’язання щодо впровадження HACCP становлять 30 мінімальних зарплат для юридичних осіб та 15 мінімальних зарплат для фізичних осіб-підприємців.

Впроваджуючи на своїх підприємствах HACCP, оператори ринку зможуть забезпечити споживачам безпечний продукт, виконати чинні вимоги законодавства України, а також бути готовим до заходів державного контролю.