Податкові пільги для значних інвесторів

Податкові пільги для значних інвесторів

02.03.2021 Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти №№ 3761 і 3762, що передбачають впровадження податкових пільг для значних інвесторів.

Так, законодавець прагне:

  1. звільнити до 01.01.2035 від оподаткування ввізним митом і ПДВ операції із ввезення в рамках інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на територію України в режимі імпорту устаткування (обладнання), що не було у використанні й виготовлено не раніше, ніж за три роки до ввезення, за переліком й обсягами, встановленими спеціальним інвестиційним договором з відповідним інвестором,
  2. звільнити до 01.01.2035 від оподаткування податком на прибуток підприємств впродовж перших п’яти послідовних років з дня подання інвестором відповідної заяви, проте не раніше введення в експлуатацію об’єкта, побудованого в рамках інвестиційного проекту.

Крім цього, до 01.01.2035 органи місцевого самоврядування повноважні встановлювати для земельних ділянок, залучених в інвестиційних проектах зі значними інвестиціями ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж розмір земельного податку, встановленого рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території, або ж цілком звільняти значних інвесторів від сплати земельного податку.

При цьому такі пільги можуть бути застосовані з урахуванням певних застережень:

  1. сума коштів, вивільнених за рахунок застосування згаданих податкових пільг, включається до загального обсягу державної підтримки, що надається значному інвесторові (відповідно до Закону України № 1116-ІХ такий обсяг не може перевищувати 30% залучених інвестицій),
  2. інвестор зобов’язаний здійснити відповідне збільшення своїх податкових зобов’язань на суму вивільнених за рахунок податкових пільг коштів у разі відчуження такого устаткування (обладнання) раніше, ніж через п’ять років після його ввезення, або при достроковому розірванні спеціального інвестиційного договору через невиконання інвестором зобов’язань щодо обсягу залучених інвестицій або строків реалізації проекту.
  3. такі пільги, незалежно від наведених термінів, діятимуть тільки в рамках строку дії відповідного спеціального інвестиційного договору.

Нагадаємо, що відповідно до статті 5 Закону України № 1116-ІХ інвестиційним проектом зі значними інвестиціями вважається такий, строк реалізації якого не перевищує п’ять років, при чому в рамках якого, зокрема,

  1. обсяг інвестицій перевищує 20 млн євро,
  2. створюється понад 80 нових робочих місць із заробітною платою, що перевищує середню в цій галузі й регіоні понад як на 15%,
  3. здійснюється будівництво або модернізація об’єктів у сфері переробної промисловості, переробки / збагачення корисних копалин, поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері, а також здійснюється придбання обладнання.