Види фінансових компаній

Види фінансових компаній

За видами всі фінансові установи заведено поділяти на банківські та небанківські. Поняття «фінансова компанія» вживається стосовно саме небанківських установ. Перелік видів таких установ міститься в статті 1 закону №2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001. В статті 4 цього закону перераховуються фінансові послуги, що можуть здійснюватися такими суб’єктами.

Спектр послуг, що може надаватися такими компаніями не змінюється і в законопроєкті №5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 15.02.2021 (стаття 4):

 1. страхування
 2. надання коштів та банківських металів у кредит
 3. залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню
 4. фінансовий лізинг
 5. факторинг
 6. надання гарантій
 7. торгівля валютними цінностями
 8. фінансові платіжні послуги
 9. фінансові послуги, що надаються в межах професійної діяльності на ринках капіталу.

В законодавстві визначені певні єдині стандарти до реєстрації, діяльності та процедури ліквідації фінустанов. Проте в залежності від виду фінансової компанії відрізняються:

 • вимоги до мінімального статутного капіталу
 • ліцензійні умови
 • статут, внутрішні документи, правила, програми та інструкції з фінмоніторингу.

Розглянемо приклади кількох кейсів правової підтримки фінансових установ.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ)

НПФ досить складна у правовому оформленні структура, бо не здійснює діяльності самостійно, а уклавши відповідні договори, користується послугами адміністратора, банка-зберігача та компанії з управління активами (КУА).

Організаційно-правове оформлення такого суб’єкта передбачає набуття статусу юридичної особи, неприбуткової організації, включення до державного реєстру фінансових установ з видачею відповідного свідоцтва. Серед документів, які потрібно підготувати для повноцінної діяльності НПФ – статут, пенсійні схеми та зразковий пенсійний контракт. Реєстрація пенсійних схем здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Фонди фінансування будівництва та фонди операцій з нерухомістю (ФФБ/ФОН)

В державне регулювання діяльності таких фінустанов нещодавно були внесені зміни – НКЦПФР затвердила своїм рішенням Положення №274 від 13.05.2021 стосовно цієї сфери діяльності. Зокрема, встановлено умови провадження управителями такої діяльності та форму типового договору про участь у ФФБ.

Правова підтримка створення та функціонування ФФБ/ ФОН охоплює розв’язання питань з реєстрацією юридичної особи, отриманням ліцензії для управителя, розробки правил ФФБ й таке інше. Надалі може надаватися підтримка з подання звітності до НКЦПФР.

Мікрофінансова організація (МФО)

Для надання послуг з онлайн-кредитування та так званих «швидких позик» використовується саме така організаційна форма. Проте на разі до цих учасників ринку фінансових послуг України прикута значна увага громадськості у зв’язку з накопиченням великих заборгованостей серед населення. Відповідне реагування має місце з боку органів, що контролюють.

Для мінімізації ризиків накладення санкцій та вимушеного згортання діяльності, МФО варто заручитися підтримкою юриста з відповідним досвідом, як на етапі державної реєстрації та отримання ліцензії, так і під час діяльності. Зокрема, такий фахівець зможе вчасно провести необхідне оновлення та актуалізацію документації компанії відповідно до змін законодавства та вимог регулятора – Нацбанку. Лише протягом 2021-го набули чинності кілька нормативно-правових актів стосовно інформаційного забезпечення фінустановами споживачів про надання послуг кредитування.