Вводиться європейська cистема контролю якості продуктів

Вводиться європейська cистема контролю якості продуктів

Визначено правові та організаційні засади державного контролю за дотриманням операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я і благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України.

Для організації та здійснення державного контролю, у тому числі на державному кордоні України, створюється компетентний орган у сфері державного контролю.

Компетентний орган буде проходити щорічний зовнішній аудит, а його посадові особи — підвищувати кваліфікацію.

У разі ризику для життя і здоров’я громадян перевірка суб’єктів господарювання здійснюватиметься без попередження. У той же час, з’являться додаткові можливості щодо забезпечення прав бізнесу, ліквідації корупційних ризиків, зокрема, шляхом проведення відеофіксації процедури інспектування не тільки інспекторами Держспоживслужби, але і суб’єктами господарювання.

Крім того:

— встановлено порядок розрахунку вартості заходів державного контролю, що фінансуються операторами ринку;

— регламентована відповідальність за незаконні рішення, дії та бездіяльність посадових осіб компетентного органу та уповноважених осіб;

— встановлені фіксовані розміри штрафів, які можуть накладатися на операторів ринку;

— передбачено внесення відомостей до реєстру країн і потужностей, з яких дозволяється ввезення харчових продуктів і кормів до України.

Закон «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин» підписано Президентом 30 червня 2017р.

Очікується, що прийняття Закону забезпечить прогрес у виконанні Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС і дозволить побудувати ефективну систему контролю, завдяки якій кожен споживач буде захищений від придбання небезпечних харчових продуктів.