Проведення фактичної перевірки вдруге за період, який вже перевірили

Проведення фактичної перевірки вдруге за період, який вже перевірили

Згідно з пп. 75.1.3 ПК фактичною вважається перевірка, яка здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Пунктом 80.2 ПК встановлено, що фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції, під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності, зокрема, такої підстави, як виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пп. 75.1.3 ПК (пп. 80.2.6 ПК).

Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставин, визначених у пп. 80.2.6 ПК, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пп. 75.1.3 ПК, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акту за результатами попередньої перевірки (п. 80.3 ПК).
При цьому згідно зі ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

З огляду на вищевикладене, при здійсненні фактичних перевірок контролюючі органи мають право перевіряти періоди, які вже були перевірені, при наявності законодавчо визначених підстав для такої перевірки.

При цьому платники податків не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, яке вже знайшло своє відображення в акті попередньої перевірки (за матеріалами офіційного порталу територіальних органів ДФС в Тернопільській області).