Прийнята Стратегія державної екологічної політики до 2030 року

Прийнята Стратегія державної екологічної політики до 2030 року

Верховна Рада визначила Основні принципи (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Відповідний Закон (проект № 8328) прийнятий 28 лютого.

У Законі переглянуті основні стратегічні завдання державної екологічної політики, засновані на причинах екологічних проблем України та фінансових можливостях їх вирішення.

Цілі і завдання спрямовані на ліквідацію причин негативних явищ, а не їх наслідків:

Ціль 1. Формування в суспільстві екологічних цінностей та принципів сталого (розумного) споживання і виробництва, в яку входить 5 стратегічних завдань.

Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України, в яку входить 16 стратегічних завдань.

Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, в яку входить 7 стратегічних завдань.

Ціль 4. Зниження екологічних ризиків для екосистем і здоров’я населення до соціально прийнятного рівня (11 стратегічних завдань).

Ціль 5. Удосконалення і розвиток державної системи природоохоронного управління (12 стратегічних завдань).

Запропоновано новий перелік показників / індикаторів (32 проти 74), за якими визначено цільові значення на базовий 2015 і прогнозні 2020 року, 2025 і 2030 роки.

В цілому, Стратегія спрямована на енергозбереження і підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій по тепло- та енергозбереженню, що дозволить істотно зменшити викиди парникових газів і забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також скидання забруднюючих речовин у водойми.

Проблема накопичення твердих побутових відходів буде вирішуватися шляхом мінімізації їх утворення, забезпечення максимального використання ресурсовмісних відходів і побудови потужних комплексів з утилізації небезпечних відходів.

Крім того, впровадження інтегрованого управління водними ресурсами дозволить значно поліпшити екологічний стан водойм і водотоків.