Новий порядок бронювання військовозобов’язаних: постанова Уряду

31.01.2023 набрала чинності постанова Кабміну України від 27.01.2023 № 76, що визначає порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану («Порядок»).

Бронювання військовозобов’язаних осіб передбачає надання їм відстрочки, на строк дії якої відповідні особи не підлягають мобілізації / проходженню інших видів військової служби, у зв’язку з виконуваною ними за посадою роботою, що є важливою для підтримки економіки та/або забезпечення оборони.

Цей порядок включає можливість бронювання як посадовців органів влади, так і на робітників у приватному секторі економіки. Наведений нижче огляд стосуватиметься тільки цієї останньої категорії.

Хто має право на бронювання

>

Бронюванню підлягають військовозобов’язані робітники, які працюють на таких підприємствах (в установах, організаціях):

 • яким встановлено мобілізаційні завдання / замовлення (виконавці мобілізаційних завдань), або
 • які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, за відповідним державним контрактом / договором (виконавці державних контрактів на користь військових формувань), або
 • які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (критично важливі підприємства).

Строк відстрочки при бронюванні обмежується 6 місяцями; утім, відсутня заборона на кількаразове застосування такої відстрочки поспіль за наявності відповідних підстав. Бронювання, застосоване до затвердження Порядку, залишиться чинним на відповідний строк. Строк наданої відстрочки буде припинено, якщо роботодавець (підприємство) втратить статус, що уможливлює бронювання (наприклад, завершить виконання мобілізаційного замовлення й не матиме іншого).

Бронюванню підлягають 50% військовозобов’язаних робітників, що працюють на підприємстві, або більша кількість за потреби.

Процедура бронювання

Для ухвалення рішення про бронювання підприємства подають відповідні звернення разом з підтверджувальними документами щодо обґрунтування належності до одної із згаданих категорій роботодавців, а також відомостями про військовозобов’язаних працівників:

 • виконавці мобілізаційних завдань / замовлень – до суб’єкта, що надав відповідне завдання / замовлення,
 • виконавці державних контрактів на користь військових формувань – до Міноборони, МВС або Міністерства з питань стретегічних галузей промисловості (залежно від підпорядкованості військового формування, потреби якого задовольняються),
 • критично важливі підприємства – до місцевих військових адміністрацій / центральних органів виконавчої влади, відповідно до критеріїв / пропозицій яких було надано відповідний статус (див. нижче).

Рішення про бронювання військовозобов’язаних ухвалює Мінекономіки за погодженням Генерального штабу ЗСУ. Роботодавці мають повідомити про таке рішення центри комплектування.

Підприємства, щодо чиїх робітників застосовано бронювання, щоквартально звітують про кількість таких робітників.

Критично важливі підприємства

Підприємства можуть бути визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, якщо одночасно задовольнятимуть хоча б трьом з наведених нижче критеріїв:

 • загальна сума податків, зборів, платежів (крім митних), сплачена підприємством за звітний податковий рік до державного і місцевих бюджетів, перевищує еквівалент € 1,5 млн.,
 • сума надходжень підприємства в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує € 32 млн. євро;
 • підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави (застосовано для державних підприємств, визначається Кабміном);
 • підприємство має стратегічне значення для галузі національної економіки (визначається відповідним виконавчим органом) чи забезпечення потреб територіальної громади (визначається відповідною місцевою військовою адміністрацією),
 • підприємство не має заборгованості за ЄСВ,
 • розмір середньої заробітної плати робітників підприємства за останній календарний квартал є не меншим за середню заробітну плати по регіону,
 • підприємство є резидентом Дія Сіті.

Рішення про визнання підприємства критично важливим ухвалюється місцевими адміністраціями або органами влади за галуззю економіки й має переглядатися раз на рік.

Поза наведеними критеріями, до критично важливих підприємств буде віднесено установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організації, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Наведені суб’єкти користуватимуться правом на бронювання без обмеження кількості робітників. Такий статус надаватиметься за пропозицією Міністерства закордонних справ.