Державна підтримка інвесторів. Як скористатись?

Державна підтримка інвесторів. Як скористатись?

Інвестиції та підтримка інвесторів в Україну є надзвичайно важливим та хвилюючим питанням для української влади та українського бізнесу. Безумовно від залученням іноземних інвестицій в Україну як український істеблішмент буде мати від цього значні дивіденди так і громадяни України, у зв’язку із створенням нових робочих місць. Вирішити цю проблему необхідно перш за все в нормативному полі, надаючи іноземним інвестору певних гарантій та пільгових умов для залучення їх коштів в Україну і нещодавно в Україні був прийнятий закон про підтримку іноземних інвесторів, а також надання їм певних гарантій.

Питання залучення інвестицій в Україну є дуже важливим, враховуючи європейський курс України та необхідність у залученні в українську економіку додаткових коштів для фінансування найрізноманітніших заходів та реформ української влади для покращення життя громадян.
Для досягнення цієї мети нещодавно вступив силу закон України щодо підтримки інвесторів, який має суттєво збільшити надходження інвестицій в Україну та який містить покращені умови для інвесторів, зокрема, у веденні їх господарської діяльності в Україні та надання їм певних гарантій від України.

10 лютого 2021 року Президент України підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, який спрямований на залучення в економіку України стратегічних інвесторів та інвестицій, підвищення інвестиційної привабливості України, та підвищення конкурентоздатності в Україні в цілому.

Хто за прийнятим Законом є інвестором зі значними інвестиціями?

Відповідно до Закону, інвестором зі значними інвестиціями є спеціально зареєстрована в Україні юридична особа, яка була спеціально створена для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на території України. При цьому сума таких інвестицій за інвестиційним проектом має становити щонайменше 20 млн. євро, а строк реалізації такого інвестиційного проекту має становити не більше 5 (п’яти) років.

Які галузі інвестиційних проектів охоплюються положеннями Закону?

Законом передбачено, що  під дію Закону підпадатимуть інвестиційні проекти зі значними інвестиціями, що стосуються будівництва, модернізації, технічного та/або технологічного переоснащення об’єктів інвестування у наступних галузях:

 • переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, алкогольних напоїв);
 • добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
 • поводження з відходами;
 • транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики;
 • освіти, науки та науково-технічної діяльності;
 • охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери.

Також такий інвестиційний проект може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора необхідних для реалізації інвестиційного проекту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо).

Як стати інвестором зі значними інвестиціями та отримувати пільги?

Для того щоб проект підпав під категорію інвестиційного проекту зі значними інвестиціями (себто під дію цього Закону), заявнику необхідно подати заяву та встановлений Законом пакет документів, в тому числі і проект спеціального інвестиційного договору до уповноваженого органу, а саме до Кабінету Міністрів України, який протягом 60 днів має оцінити такий проект та надати свою відповідь щодо підписання такого спеціального інвестиційного договору.

При цьому законодавство містить визначення, хто є заявником, а хто є інвестором зі значними інвестиціями та які до них ставляться вимоги для отримання державної підтримки.

Також Закон передбачає істотні умови спеціального інвестиційного договору, таких як предмет договору (тобто, які саме роботи плануються зробити), обсяг необхідної державної підтримки, строк дії, обов’язки сторін та інші важливі питання необхідні для реалізації такого спеціального інвестиційного договору.

Додатково до вже вказаних вимог, для того щоб інвестору отримати державну підтримку, в рамках інвестиційного проекту (окрім раніше зазначених вимог) інвестором має бути додатково створено від 80 нових робочих місць в рамках реалізації проекту із середньою заробітною платою працівників мінімум на 15% вище за розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік.

Які саме пільги надаються для інвесторів зі значними інвестиціями?

Державна підтримка інвесторам може надаватись у таких формах:

 • звільнення від сплати окремих податків, зборів та ввізного мита у зв’язку з ввезенням нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозиться виключно для реалізації інвестиційного проекту;
 • забезпечення передачі інвестору земельної ділянки державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту за спеціальною спрощеною процедурою та забезпечення переважного права придбання у власність інвестором такої земельної ділянки після виконання спеціального інвестиційного договору;
 • забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту (дана норма Закону почне діяти з 1 січня 2022 року).

При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від загальної суми інвестицій у інвестиційний проект.

Що ще передбачено Законом для інвесторів зі значними інвестиціями?

Законом визначено порядок роботи урядової уповноваженої установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери, що займаються супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу його реалізації.

Додатково, Законом передбачені деякі державні гарантії для інвесторів, а саме:

 • гарантування стабільних умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, а також додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями;
 • гарантування виконання своїх зобов’язань щодо надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених Законом та спеціальним інвестиційним договором.

В цілому, прийнятий Закон має значну кількість позитивних моментів, зокрема пов’язаних із наданням певних преференцій українським та іноземним інвесторам, будівництвом суміжної інфраструктури за державні кошти для реалізації проекту, переважним правом користування та правом придбання у власність інвестором земельної ділянки після виконання інвестиційного договору.

Прийнятий Закон без жодних сумнівів має позитивно відобразитись на інвестиційному кліматі України та у надходженні грошей як у бюджет України так і у бюджет кожного громадянина України, адже враховуючи значну кількість робочих місць, що має створюватись інвестором – користь від цього Закону в найближчий час відчує, перш за все, українські громадяни.