Верховний Суд назвав правила приватизації землі

Верховний Суд назвав правила приватизації землі

Оприлюднено правові висновки Верховного Суду за статтею 118 Земельного кодексу України щодо реалізації права громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок.

Так, при розгляді справи № 509/4156/15-а було змінено підхід щодо можливості оскарження відмови в суді. У постанові від 14.03.2018 Верховний Суд висловив думку, що ненадання уповноваженим органом дозволу або мотивованої відмови в його наданні у встановлений термін не перешкоджає розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки особа має право самостійно замовити розробку такого проекту.

Але вже пізніше в постанові від 17.12.2018 Верховний Суд (в складі палати щодо захисту соціальних прав) звернув увагу, що відмова органу надати дозвіл фактично створює перешкоди для подальшого позитивного вирішення питання на користь замовника проекту землеустрою всупереч відмові в наданні такого дозволу, а тому може бути предметом судового оскарження. У разі звернення зацікавленої особи з позовом адміністративний суд повинен надати правову оцінку діям суб’єкта владних повноважень при прийнятті того чи іншого рішення і перевірити його відповідність критеріям правомірності, які пред’являються до рішень суб’єктів владних повноважень і які закріплені в статті 2 КАС.

Щодо правових наслідків закінчення місячного терміну розгляду заяви, суд визначився, що особа має право (а не обов’язок) замовити розробку проекту землеустрою без надання дозволу. Однак це не позбавляє його права на отримання від органу рішення про надання дозволу (про відмову в цьому) і після закінчення місячного терміну, а також права на судовий захист.

Щодо правової природи листів про усунення недоліків суд зазначив наступне: “Оскільки рішення про надання або про відмову в наданні дозволу оформляється рішенням ради або наказом керівника управління Держгеокадастру, листи свідчать про бездіяльність відповідних органів. Способом захисту від такої бездіяльності є укладення договору на розробку проекту без дозволу або звернення до суду з позовом про зобов’язання органу розглянути клопотання і прийняти рішення”. Також ВС радить встановлювати термін і судовий контроль за виконанням судового рішення.

Крім того, ВС роз’яснив, що невідповідність клопотання формальним вимогам – самостійна підстава відмови. З огляду на обмежений термін розгляду клопотання, а також положення ч. 6 ст. 118 ЗК, недотримання вимог щодо змісту клопотання, ненадання належним чином оформлених графічних матеріалів або погодження землекористувача, якщо така ділянка не є вільною, може бути самостійною підставою для відмови в наданні дозволу. При цьому, відмовляючи в наданні дозволу, орган повинен вказати всі підстави відмови.