Міжнародна класифікація товарів в Україні

Міжнародна класифікація товарів в Україні

Міжнародна класифікація товарів в Україні – 15 листопада 2017 року Кабінет Міністрів України підтримав законопроект про нову міжнародну класифікацію товарів для сплати митного тарифу (проект Закону «Про Митний тариф України»).

Документ не змінює ставки ввізного мита на товари, а тільки приводить законодавчу базу України у відповідність з системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України. В основу такого Митного тарифу покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС).

Гармонізована система опису і кодування товарів (ГС) використовується в 207 країнах світу з метою проведення єдиної класифікації товарів для встановлення митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання та збору статистичних даних зовнішньої торгівлі.

Зараз митний тариф в Україні бере за основу ГС 2012 року, тоді як більшість країн світу вже використовує версію 2017 року. Законопроект усуває цю проблему, адже бере за основу саме ГС 2017 року, в якій вводяться коди для нових видів товарів і скасовуються коди для тих, які вже вийшли з ужитку. Введення ГС 2017 від України очікує також СОТ.