Удосконалено бухгалтерське законодавство

Удосконалено бухгалтерське законодавство

В Україні вводиться обов’язкове застосування міжнародних стандартів обліку для великих підприємств і скорочується звітність для малого бізнесу. Крім того, підприємства з метою бухобліку поділяться на 4 види:

– мікропідприємства;

– малі;

– середні;

– великі.

Класифікація проводиться на основі балансової вартості активів, чистого доходу і середньої кількості співробітників на підприємстві.

Для мікро- і малих підприємств встановлюється скорочена фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління так звану нефінансову інформацію.

Встановлюються вимоги до кандидатів на посаду головного бухгалтера на підприємствах, які становлять суспільний інтерес. Зокрема, ним зможе стати особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше 3 років, без непогашеної або не знятої судимості за злочини проти власності або у сфері господарської діяльності.

Також визначено, що несуттєві недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Проектом закону передбачено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців.

Крім того, проектом удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності. Так, підприємства, які застосовують міжнародні стандарти фінзвітності, зможуть подавати її в єдиному електронному форматі.

Відповідний Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» набуде чинності з 01 січня 2018 року, за винятком деяких положень, пов’язаних з оприлюдненням звітності, що вступають в силу з 01 січня 2019 року