Військовий облік для жінок

Наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313 було передбачено, що з 01.10.2022 на жінок – громадянок України віком від 18 до 60 років, які мають кваліфікацію (професію), що міститься в оновленому переліку, поширюватиметься зобов’язання щодо військового обліку. При цьому, як повідомляють представники МО, враховуватиметься як здобута спеціальність (кваліфікація) відповідно до диплому, так й обіймана посада або КВЕД (у разі ведення діяльності самозайнятою особою). 

Взяття на військовий облік здійснюватиметься територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки («Центри»); крім цього, здійснювати облік матимуть роботодавці відповідних осіб. Наразі не встановлено кінцевого строку для взяття згаданих спеціалістів на облік; очікується також і детальніше роз’яснення порядку взяття на облік. 

Взяття на облік передбачатиме проходження відповідними особами медичного огляду для встановлення придатності до військової служби, зобов’язання прибувати за викликом до Центрів, а також низку обмежень, пов’язаних зі статусом військовозобов’язаної особи. Зокрема, на військовозобов’язаних жінок поширюватимуться:

  1. зобов’язання повідомляти Центри про зміну місця проживання (місця реєстрації), склад сім’ї, освіту тощо,
  2. заборона щодо виїзду за межі України (винятки становитимуть ті самі категорії осіб, що наразі застосовуються до чоловіків: інвалідність, самостійне виховання неповнолітнього, наявність 3 і більше дітей тощо) на період воєнного стану,
  3. можливість бути призваними на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час (але не в мирний час).

Водночас, наразі представники МО повідомляють, що впровадження військового обліку для жінок наразі спрямоване на уточнення мобілізаційних здатностей держави й не матиме наслідком залучення жінок до участі у збройному конфлікті.

Взяття жінок на військовий облік

14.07.2022 Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що таке взяття жінок на військовий облік здійснюватиметься лише за їхньою добровільною згодою. Таким чином, відповідальність за невчинення дій щодо взяття на облік жінок згаданих спеціальностей до таких осіб і їхніх роботодавців не застосовуватиметься, а наведені зобов’язання й обмеження поширюватимуться лише на жінок, взятих на військовий облік за їхнім бажанням. 

Крім цього, у Генштабі заявили, що впровадження заходів щодо взяття жінок на військовий облік за аналізованим наказом відтерміновується й буде розпочато не раніше, ніж через місяць після завершення (скасування) особливого періоду, тобто не раніше за повне припинення бойових дій на території України.