Страхування

страхування, insurance

Протягом 2011-2014 років на українському ринку страхування спостерігалась тенденція до збільшення показників валових та чистих страхових премій, валових та чистих страхових виплат, а також страхових резервів. Незважаючи на збільшення вказаних індикаторів, загальні активи страховиків, обсяги сплачених статутних капіталів зменшувалися, що насамперед було пов`язано зі зниженням кількості страхових компаній «Life» та «non-life». Потенціал України у даній галузі залишається високим завдяки тому, що багато видів страхування є нерозвинутим, як наприклад, у сфері медичного страхування, так і страхування сільськогосподарських ризиків. SDM Partners надає юридичні консультації великим страховим компаніям, а також міжнародним та українським компаніям різних галузей з питань страхування.

Послуги

  • M&A проекти у страховому секторі, корпоративні реорганізації, спільні підприємства та створення нових підприємств
  • Банкрутство та реструктуризація заборгованості
  • Вирішення спорів, пов'язаних зі страхуванням і перестрахуванням
  • Ліцензування та регуляторні питання

Проекти

  • Збільшення статутного капіталу великої страхової групи України на суму 35 млн. доларів США.
  • Супровід угоди щодо купівлі найбільшого страхового агента України провідною українською компанією зі страхування життя.