Реформування відповідальності за податкові правопорушення

Реформування відповідальності за податкові правопорушення

Метою законопроекту Мінфіна «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства» є реформування відповідальності за податкові правопорушення.

Окрім іншого, законопроектом разом з формальними складами правопорушень пропонується введення принципу винної відповідальності платників податків, на противагу існуючій відповідальності платника без провини.

Так, платник податків буде вважатися винним у вчиненні податкового правопорушення, якщо буде встановлено, що він мав можливість для дотримання правил і норм, проте не вжив достатніх для цього заходів. У зв’язку з цим, при розгляді матеріалів перевірки контролюючим органом можуть додатково досліджуватися також документи платника податків, що свідчать про його належну обачність.

Крім того, передбачено застосування системи пом’якшуючих обставин і обставин, які звільняють від відповідальності, що дозволить не притягати платників податків до відповідальності за порушення, наприклад, викликані збоями електронних систем прийняття звітності.

Зміниться також правова природа пені, яка із санкції перетворюється в засіб компенсації втрати вартості грошей в часі.

Законопроектом також істотно розширені вимоги до змісту податкового повідомлення-рішення. Обов’язковою складовою такого рішення має бути докладний виклад фактичних обставин справи, підтверджених належним чином, і належне обґрунтування контролюючим органом своїх мотивів застосування санкцій до платника податків  (джерело: Урядовий портал).

Законопроект набере чинності у разі його прийняття Верховною Радою в цілому та подальшого підписання Президентом.

В SDM Partners зазначена законодавча ініціатива не підтримується. Команда SDM Partners вважає, що вона суперечить лібералізації та дерегуляції, на які був орієнтований уряд протягом останніх років.

Крім того, хоча необхідність доведення покладена на органи ДФС, проте терміни «достатні заходи», «розумність», «належна обачність» є досить оціночними, що може стати підґрунтям для зловживань та додатковим інструментом тиску на бізнес з боку фіскальних органів. Також, відсутні і механізми, які дозволяють платнику податків довести, що заходи, які залежали від нього, були належно дотримані.