Обов’язкова акредитація закладів охорони здоров’я скасована

Обов’язкова акредитація закладів охорони здоров’я скасована

Минулого тижня набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів № 215, прийнята 13 березня 2019 р., якою вносяться зміни до порядку акредитації закладу охорони здоров’я та до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Проходження акредитації тепер є добровільним. Але в такому випадку заклади, які не мають сертифікат про акредитацію, не зможуть видавати лікарняні листки, надавати медичні послуги у сферах допоміжних репродуктивних технологій і трансплантації та проводити клінічні випробування.
Акредитація медичного закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів. До цього заклади, які отримали ліцензію, повинні були чекати два роки, перш ніж подати документи на акредитацію.
Позачергова акредитація може проводитися з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію.
За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката.
Також, скорочується час підготовки документів для проходження акредитації. З переліку документів, які подаються для проходження акредитації, вилучили форму №20, обов’язкову статистичну звітність.
Для закладів, які змінили свій юридичний статус – з бюджетних установ перетворилися на комунальні некомерційні підприємства – дія акредитаційного сертифіката буде продовжена без проходження акредитації.
Щодо Ліцензійних умов з медичної практики, Кабінет Міністрів скасував локальні протоколи з надання медичної допомоги.
Медичні заклади всіх форм власності зобов’язані оприлюднювати інформацію щодо наявності у них лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання.
Уряд також нагадує, що 27 грудня 2017 внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, які зменшили обсяг документів, необхідних для отримання ліцензії. Зокрема, вилучили Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта. Зазначені зміни стосуються закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які будуть надавати первинну медичну допомогу.