Діють нові вимоги для виробників ветпрепаратів

Діють нові вимоги для виробників ветпрепаратів

Введено кваліфікаційні, організаційні, технологічні та кадрові вимоги, обов’язкові для виконання виробниками ветеринарних препаратів.

Відповідні Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів затверджені постановою Кабміну від 03 жовтня 2018 року № 808, яка набула чинності 19 грудня.

Виробництво ветеринарних препаратів здійснюється на підставі ліцензії, для отримання якої виробник подає в Держпродспоживслужбу заяву і наступні документи:

1) підтверджуючі документи за кожним місцем здійснення господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів:

– відомості суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази і наявність фахівців, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для здійснення господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів;

– копія дос’є ділянки виробника ветеринарних препаратів, затвердженого суб’єктом господарювання;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи);

3) інформація про відсутність контролю (в значенні, наведеному в статті 1 Закону “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України та / або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту і застосування військової сили проти України. Така інформація подається в довільній формі;

4) опис представлених документів в двох примірниках.

У ліцензіата повинно бути власне або орендоване приміщення, матеріально-технічна база, штатна чисельність фахівців відповідного рівня підготовки та нормативно-технічна документація з виробництва ветеринарних препаратів.

Ліцензійними умовами встановлено технологічні вимоги до виробництва, вимоги до приміщень та обладнання, а також до персоналу.

Зокрема, ФОП повинен мати освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина», а юрособа – в своєму складі не менше одного фахівця ветеринарної медицини.

Фахівці ветеринарної медицини не рідше ніж один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації.

Також ліцензійними умовами встановлено обов’язок оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень КЗпП.

Кабмін ще в березні визначив Держпродспоживслужбу органом ліцензування виробництва ветеринарних препаратів. Основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів врегульовані наказом Мінагрополітики від 10 листопада 2017 року № 606.