Uluslararası ticaret, Proje finansmanı ve ticari finansman