Şirketler hukuku, Şirket birleşme türleri, Yatırım projeleri